BlueBoard.cz
DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 11.01.2022 19:43:54 

Základní organizace Českého svazu chovatelů Rohatec

 
 
Něco málo o naší organizaci...
 
 
     Obec Rohatec se nachází na jihovýchodě Moravy v okrese Hodonín. ZO byla založena 30. března 1940. Ale až zavedením členské matriky vznikla až v roce 1941. K dnešní době je naší ZO 69 let, takže příští rok budeme slavit kulaté již 70. výročí vzniku.
 
     Činnost spolku chovatelů, jak zněl tenkrát oficiální název, se od začátku velmi aktivně vyvíjel a zvířata i chovatelé z Rohatce se brzy začali prosazovat i v širokém okolí a v celé Jihomoravské župě. Organizace měla v té době 14 členů. Postupně se počet zvětšoval, hlásili se k nám členové z Hodonína, Ratíškovic, Petrova a Sudoměřic. Naši chovatelé se mimo výstav zúčastnili i jiných chovatelských akcí. Někteří starší chovatelé si vzpomenou, že první burzy se konali u př. Pana Jana Krásného, kde přijížděli chovatelé ze širokého okolí a i ze Slovenska vyměnit a nakoupit si oblíbená zvířata. Za dobu 69 let se vyměnilo mnoho členů organizace a také předsedů, kteří ji zatím zdárně vedou. Byli to: zakládající předseda př. Jan Krásný, dále Horák Karel, Matějka Ladislav, Slováček Jan, Kopřiva Antonín, Opavský Josef (starší), Pergl Josef, Stávek František, Rybecký František, Tomšej Jan, Hrabovský Rudolf, Nezval Leoš, Soldán Luděk až po dnešního předsedu př. Vítka Miroslava. Někteří již nejsou mezi námi a proto jim patří naše vzpomínka.
 
     Ale činnost po nějaké době začala od roku 1954 pomalu stagnovat a tak ZO až v roce 1961 volbou nového předsedy př. Josefa Opavského (staršího) a jednatele př. Leoše Nezvala znovu nabrala nový elán a pustila se do práce.V krátkém čase přistoupili noví členové a hlavně dřívější mladí chovatelé jako př. Hrabovský, Škromach, Tomšej Jan, Rybecký František a další. Počet se v tu dobu pohyboval od roku 30 až do 50 členů, kéž by tento počet byl i v dnešní době.
 
     První výstava se konala 12. - 13. února 1943 v pohostinství u Rosíků. Bylo vystaveno 96 králíků bez ocenění a část bez tetování. Další výstava se uskutečnila až v roce 1964, která byla ve dvoře pohostinství u Jiříčků a bylo vystaveno 50 okrasných holubů, 50 poštovních holubů, 20 králíků a 5 voliér drůbeže. Ocenění tehdy provedl jeden posuzovatel a to Pan František Rudický z Hodonína. V roce 1965 jsme na naší výstavě již měli katalogy přímo s oceněním zvířat. Na tu dobu to pro nás byl pokrok. Další výstavy se konali porůznu kde se dalo. Potom jsme dostali od Místního národního výboru do pronájmu stávající pozemek s rodinným domkem a díky tehdejšímu předsedovi Panu Františku  Hruškovi jsem nakonec ho nakonec bezplatně získali do vlastnictví. Starou Budovu jsme upravili, abychom tam mohli dělat schůze, uskladnit klece a krmivo, které se tehdy ještě dostávalo na zvířata. A taky se musela postavit nová zídka okolo areálu a udělat nová vrata. V roce 1992 bylo rozhodnuto starou budovu zbourat a vystavět svépomocí členské základny budovu novou, což se podařilo. Rovněž nám pomohl již Obecní úřad, za což děkujeme.
 
     Naši členové se pravidelně zúčastňovali a do dnes účastní chovatelských výstav ať už místních, okresních, národních nebo evropských, a dokazují, že zvířata Rohatecké základní organizace jsou na vysokém stupni kvality, když získávají všude čestné ceny a poháry vítězů. Jenom malý výčet úspěchů našich členů: př. Škromach na činčilu malou Šampion na Evropské výstavě v Holandsku, Lipsku a Budapešti. Na Evropské výstavě v Brně obdrželi na králíky Čestné ceny př. Opavský, Vlasák a Škromach. I naši holubáři se mají čím pochlubit. Na Moravské bagdety získal př. Opavský Šampiona v Budapešti taky vystavoval v Jugoslávii, na Evropské v Brně získal Čestnou cenu. Přítel Nezval vystavoval své Koburské skřivany v Jugoslávii, Německu, Maďarsku. Na Evropské v Brně obdržel Evropského Šampiona. A mohl bych pokračovat, ale na seznámení s naší ZO si myslím že to stačí.
 
     V současné době je v naší ZO organizováno 25 členů, z toho jsou dva Mladí chovatelé. A na závěr nic nebrání všem příznivcům chovatelství  v tom, aby se přijeli k nám do Rohatce na naši práci osobně podívat.. Každým rokem koncem měsíce září pořádáme v tomto areálu místní výstavu. Jste srdečně zváni.
 
(Petr Předinský, 20.8.2010)